Press release from Companies

Published: 2020-10-21 09:59:13

Phase Holographic Imaging PHI AB: Kommuniké från årsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ) avhöll den 20 september 2020 sin årsstämma. Vid stämman fattades bl.a. följande beslut:

Utdelning

Utdelning lämnas inte för räkenskapsåret 2019/20.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019/20.

Styrelsen och revisor

Omval till styrelsen av Mats Lundwall (ordförande), Leland Foster, Johan Hyllner samt nyval av Mattias Lundin och Petter Björquist. Ann-Christine Egelberg omvaldes som styrelsesuppleant.

Styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp till ordföranden, ett prisbasbelopp till ledamot samt ett halvt prisbasbelopp till styrelsesuppleant.

Omval av det registrerade revisionsbolaget MAZARS AB till bolagets revisorer med Bengt Ekenberg som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com – Live cell imaging & analysis

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder PHI idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Läs mer hos Cision
Read more about Phase Holographic Imaging PHI AB

Subscription