Published: 5/14/2024 9:03:33 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Medimi AB: ÖKAD OMSÄTTNING 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medimi, som utvecklar produkter inom sjukvård, hade en nettoomsättning på 1,0 miljoner kronor (0,8) och resultat efter finansiella poster uppgick till -2,9 miljoner kronor (-3,3).

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8,7 miljoner kronor (6,6).          
        

Read more about Medimi AB