Press release from Companies

Published: 2021-12-19 19:44:59

Zoomability Int AB: Kvittningsemission rörande styrelsearvoden

Zoomability Int AB har nu fått registrerat den kvittningsemission rörande styrelsens arvoden för 2020 som beslutades i början av juni 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020, och som redovisades på årsstämman 8 juni 2021. Villkoren innebär att hela styrelsearvodet ersätts med aktier i Zoomability Int AB med en kurs per aktie på 15,93 kr. Det motsvarar den volymviktad genomsnittlig betalkurs för bolagets aktier på Spotlight Stock Market de trettio dagarna innan bolagsstämman 8 juni 2021.

Totalt emitterades 7.425 aktier vilket gjorde att aktiekapitalet i Zoomability ökade med 22.750,01 kr till 15.243.606,22 kr. Totalt antal aktier i Zoomability Int AB är nu 5.081.200 stycken. De nya aktierna innebär en utspädning av ägandet för övriga aktieägare med 0,15 %.

För mer information kontakta:

VD Pehr-Johan Fager
pj@zoomability.com
0709-203961

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol, Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Läs mer hos Cision
Read more about Zoomability Int AB

Subscription