Reports

Published: 2022-02-24 08:31:40

Zoomability Int AB: Bokslutskommuniké 2021 och Q4 2021

Nettoförsäljningen under helåret 2021 blev -4,9% lägre än 2020. Detta främst beroende på ett svagt Q3. Noterbart är dock att vi 2021 hade 16 % högre nettoomsättning än 2019. Vi avslutade också året med 12 % högre nettoomsättning Q4 jämfört med 2020. Det är givetvis ett mycket gott tecken, och framför allt när vi nu verkar gå mot slutet av pandemin. Orderingången under januari är också en indikation på det.

Men trots coronan hände det mycket positivt för oss under hösten 2021. Genom den lyckade inlösen av TO1, som gav 18,3 MSEK brutto i kassan, har vi kunnat anställa en COO som jobbat mycket intensivt med att stärka vårt strukturkapital och därmed öka värdet på bolaget. Det har bestått av att effektivisera våra processer gällande inköp och produktion för att möjliggöra en ökad produktion. Tillika har vi kunnat köpa in större kvantiteter av komponenter för att snabbt kunna producera och leverera de ordrar vi redan fått in, och räknar med att komma under resterade del av året.

Se hela kommunikén i bifogad pdf-fil och som också finns att ladda ner från vår hemsida. https://www.zoomability.com/sv/investor-relations/

För mer information kontakta

VD Pehr-Johan Fager
pj@zoomability.com
0709-203961

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol, Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Läs mer hos Cision
Read more about Zoomability Int AB

Subscription