Noteringsprocessen

En noteringsprocess tar vanligtvis mellan fyra och sex månaderUnder denna period jobbar Spotlight nära bolaget för att det ska gå så smidigt som möjligt.  

Hur går en notering till?

Vi börjar med ett första möte där ni presenterar ert bolag. Oftast har en finansiell och ibland en legal rådgivare redan involverats. 
Den finansiella rådgivarens roll är att hjälpa till med att resa det kapital som ni behöver. Spotlights roll är att ansvara för noteringsprocessen och att säkerställa att bolaget lever upp till noteringskraven. 

Vad måste ni leva upp till?

Free Float
+

Åtminstone 10% av det totala antalet aktier måste finnas tillgängliga för allmänheten. Det är det som kallas för free float. Det är också dessa aktier som handlas på den öppna marknaden och som skapar likviditet, Kravet på Spotlight är en free float på 10%, men bolagen hos oss har ett medelantal på 70%.

Aktieägare
+

Det måste finnas minst 300 aktieägare i bolaget, och de måste vardera ha aktier värda minst 4000 SEK.

Redovisningsstandard
+

Är antingen K3 eller IFRS. Att gå från K2 till K3 är en enklare övergång än rapportering enligt IFRS. Om du inte känner till din redovisningsstandard, fråga din revisor – och på tal om det, du måste ha en auktoriserad revisor.

Equity story
+

I prospektet eller memorandumet beskriver man sin verksamhet. Det är också det dokument som potentiella investerare kommer att läsa innan de investerar i bolaget. Att beskriva varför någon ska investera i ditt företag kallas ”Equity Story” och det är en av de viktigaste delarna i ett prospekt eller i ett memorandum. Sen finns det också några saker som måste vara där, som är centrala. Ni hittar de nedan.

Att hantera reglerna kring informationsgivning
+

När du är noterad finns det regler som avgör vilken information som du måste berätta om för marknaden. Dessa hittar du i Spotlights regelverk. Om du inte är bekant med dessa, oroa dig inte, vi har en plan för hur ni ska lära er. Vi förväntar oss dock att ni visar att ni har kapacitet att hantera dessa regler. Många gånger har bolagen styrelsemedlemmar som har gjort denna resa tidigare eller så anlitar man en rådgivare (det är inte ett krav).

Det finns mycket mer att veta och vi vill gärna berätta allt!  
Ring Thomas på +46 70 695 15 65 för frågor om vår noteringsprocess, priser och vårt erbjudande.
Du kan också boka ett möte på tg@spotlightstockmarket.com