Utbildning

VD och styrelseordförande i ett bolag som är noterat på Spotlight får en kostnadsfri utbildning i de regler som gäller för noterade bolag samt exempel och råd om hur dessa regler ska användas i praktiken. 

Planespinkblue

Vi är övertygade om att det är bra för bolaget om så många som möjligt har god kunskap om regelverket, och erbjuder därför denna utbildning även till bolagets övriga styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Vi har schemalagda utbildningar varje månad och för bolag som är på väg att noteras erbjuder vi separata utbildningar.

Är det fullbokat? Kontakta oss på issuer@spotlightstockmarket.com