ETP:er

ETP:er, eller Exchange Traded Products (Börshandlade Produkter), är ett samlingsnamn för värdepapper noterade på börsen vars värde följer en underliggande tillgång. Den underliggande tillgången ger en investerare tillgång till en mängd olika tillgångar, t.ex. ett index, en råvara eller en crypto tillgång valuta. Hur en ETP följer den underliggande tillgången beror vilken typ av ETP det är. Exempel på ETP:er är Trackercertifikat, Warranter, Mini Futures och Bull & Bear certifikat. ETP:er kan handlas genom börsens medlemmar och kan handlas i t.ex. ISK och Kapitalförsäkring. ETP:er har en market maker som ser till att ställa köp- och säljkurser under börsens öppettider, så att en investerare kan köp eller sälja tillbaka certifikatet.

Kreditrisk

Tänk på att du som investerare tar en kreditrisk på emittenten av värdepappret, på liknande sätt som ett aktieköp leder till en kreditrisk på bolaget.

Valutarisk

Om den underliggande tillgången är noterade i en annan valuta tillkommer även en valutarisk. Det innebär att valutakursen påverkar värdet på ETP:en, utöver marknadsutvecklingen, och kan både vara positivt och negativt. Det innebär t.ex. att även om värdet på den underliggande tillgången går upp så kan värdet på ETP:en gå ner ifall valutakursen har en negativ påverkan. En del ETP:er har en inbyggd valutasäkring vilket i sånt fall framgår av dom slutliga villkoren.

Trackercertifikat

Ett trackercertifikat är ett värdepapper som följer den underliggande tillgången och går upp och ner procentuellt lika mycket som den underliggande tillgången. Ett trackercertifikat liknar börshandlad fond, men har en emittent som ställer ut och garanterar certifikatet. Trackercertifikat har en förvaltningsavgift som investeraren betalar och den kan variera mellan olika certifikat och beskrivs i certifikatets slutliga villkor.

ETF frontpage

 

 

 

Exchange notice