Hem

Spacett är ett svenskt förvärvsbolag eller SPAC (Special Purpose Acquisition Company) vars syfte är att ta in kapital och inom 36 månader genomföra förvärv av ett eller flera onoterade målbolag. Bolagets investeringsstrategi är att identifiera och genomföra ett förvärv av ett bolag som kan skapa värde för aktieägarna över tid. Målbolag innefattar onoterade bolag vars huvudteman är kopplade till digitaliseringstrenden.

Styrelse och ledning

VD

  • Marcus Bonsib

Styrelseordförande

  • Peter Sigfrid

Styrelse

  • Joel Westerström
  • Luca Di Stefano
  • Per Nilsson

Årsredovisningar, prospekt m.m.