Hem

Go public

Phoenix BioPower utvecklar ny teknik för högeffektiv biokraft som gör planerbar, förnybar energi lönsam i en värld med ökat behov av förnybar energi och mer variabel energi från andra källor. Bolaget utvecklar tekniken och kommer erbjuda kompletta anläggningar för kraft eller kraftvärme till slutanvändare genom kommersiella partners.

Bolaget är ett utvecklingsbolag och bedriver teknikutveckling tillsammans med akademiska och kommersiella partners. Bolaget siktar på en kommersiell lansering av tekniken under 2023/2024.

KORT INFO

  • Bolagsnamn

    Phoenix BioPower AB (publ)

    Sektor

    Energy

Ledning/Styrelse

Henrik Båge

VD

Läs mer

Hans-Erik Hansson

Ledamot

Läs mer

Catharina Lagerstam

Ledamot

Läs mer

Birgitta Resvik

Ledamot

Läs mer

Ola Johansson

Ledamot

Läs mer

Stefan Jakélius

Styrelseordförande

Läs mer

Michael Barlett

Ledamot

Läs mer

Om bolaget

Phoenix BioPower grundades 2016 med det uttalade syftet att kommersialisera BTC tekniken för högeffektiv biokraft. Tekniken, som har sina rötter i en ny gasturbinteknik, erbjuder en fördubblad elverkningsgrad från biomassa jämfört med traditionell teknik för biokraft, främst den så kallade ångcykeln. Efter att ha förvärvat all IP och rättigheter till BTC (Biomass fired Top Cycle) tekniken och den underliggande gasturbintekniken TopCycle, arbetar nu bolaget målmedvetet mot kommersialisering. Marknaden för planerbar och förnybar energi bedöms som mycket stor och behoven av att komplettera variabel produktion från sol och vind samt utfasningen av fossila energikällor lägger grunden för en kommersiell framgång för tekniken.

Ägarlista

Namn Kapital% Röster%
Approx 1 200 shareholders 22,74% 2,93%
Oliver Pashereit 6,02% 7,75%
InnoEnergy 9,53% 9,94%
Henrik Båge 12,34% 15,88%
Hans-Erik Hansson 24,68% 31,76%
Michael Barlett 24,68% 31,76%