Hem

Go public

Amido är ett teknikbolag. Bolaget är specialiserade inom utveckling av passagesystem som används av fastighetsägare. Tekniken baseras på egenutvecklad webbplattform och utöver huvudverksamheten erbjuds även administrationstjänster för tredjepartsleverantörer. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, där kunderna är verksamma inom offentlig sektor, industri samt fastighetssektorn. Bolaget grundades under 2008 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Filmer

KORT INFO

 • Bolagsnamn

  Amido AB (publ)

  Sektor

  Technology

  Teckningsperiod

  23/10-8/11 2019

  Teckningskurs

  5.50

  Teckningspost

  1000

  Antal aktier innan nyemission

  16809439

  Värdering (Pre-Money)

  92

Ledning/Styrelse

Alexander Tasevski

Ledamot

Läs mer

Johnny Berlic

VD

Läs mer

Peo Emgård

Ledamot

Läs mer

Torbjörn Hall

Ledamot

Läs mer

Markus Emgård

Ledamot

Läs mer

Fredrik Vom Hofe

Ledamot

Läs mer

Petra Palmgren Lindwall

Styrelseordförande

Läs mer

Om bolaget

Amido levererar tjänster som ska förenkla passageadministrationen för fastighetsägare. Genom Bolagets egenutvecklade plattform Alliera kan fastighetsägare digitalt ge behörighet och därmed bestämma vem som ska ha tillgång till en fastighet och när. I Amidos webbaserade plattform Alliera, kan kunder administrera sina passagesystem, tvättstugebokningar och digitala nyckelskåp. Alliera är integrerad med flera leverantörer för inpassage vilket leder till att kunden enbart behöver använda ett system för hantering av alla sina digitala nycklar. Amidos andra, nystartade, affärsområde är tjänsten Distributed Access eXchange (DAX). Tjänsten möjliggör för passersystemsägare att administrera och låta tredjepartsleverantörer få tillgång till fastigheter, bostäder och övriga lokaler med digitala låssystem. Affärsområdet DAX har under 2018 och 2019 utvecklats i samarbete med SOS Alarm.

Kommande rapporter