Hem

CEABs affärsidé fokuserar idag på att vidareutveckla och kommersialisera vår tjänsteproducerande mjukvara för frågehantering, främst för frågesport online. Vi har produkter och tjänster som vänder sig till branscher inom Underhållning, Upplysning/Marknadsföring och Utbildning.

Kurser för Red Reserve Entertainment

Just Nu

+/-
0,00
%
0,00%
Senast
2,80
Högst
2,80
Lägst
2,80
Volym
71
Omsatt (SEK)
199
Värde (MSEK)
24,6

Styrelse, ledning

VD

  • Olav Törnblom

Styrelseordförande

  • Klas Åström

Styrelse

  • Joel Almstedt
  • Tomas Järnstål
  • Lars Uggla
  • Klas Åström

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Battleriff Gaming AB 36,67 36,67 2018-06-30
Danica Pension 14,57 14,57 2018-06-30
Large AB 5,78 5,78 2018-07-10
Ola Lidström 3,98 3,98 2018-07-10
Stearpoint Business Consulting Ltd 3,53 3,53 2018-06-30
Anders Wall 3,41 3,41 2018-07-10
Klas Åström 3,41 3,41 2018-06-30
Abakos AB 2,85 2,85 2018-07-10
Easy Equity 2,62 2,62 2018-06-30
Mangold Fondkommission AB 2,60 2,60 2018-06-30
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Nyckeltal

  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
Antal månader som rapporten avser Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån Q2 3 Mån Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån
Totala intäkter 0,80 0,42 0,20 0,53 0,32 0,79 0,32
Rörelseresultat -1,45 -0,88 -0,90 -1,24 -0,88 -0,54 -0,89
Resultat före skatt -1,44 -0,89 -0,90 -1,25 -0,89 -0,58 -0,90
Nettoresultat -1,44 -0,89 -0,90 -1,25 -0,89 -0,58 -0,90
Vinst per aktie -0,26 -0,24 -0,41 -0,58 -0,43 -0,29 -0,45
Utdelning/aktie kronor
Eget kapital 7,79 2,90 3,88 0,79 2,04 1,46 2,07
Anläggningstillgångar 6,73 1,11 1,30 1,50 1,66 1,84 2,09
Immateriella anläggningstillgångar 6,73 1,11 1,30 1,50 1,66 1,84 2,09
Omsättningstillgångar 2,35 2,72 4,54 0,97 1,30 0,92 1,34
Summa tillgångar 9,08 3,83 5,84 2,46 2,96 2,76 3,43
Långfristiga skulder inklusive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kortfristiga skulder 1,29 0,93 1,97 1,68 0,92 1,30 1,36
Antal aktier (st) 7 635 580 4 518 080 2 259 040 2 259 040 2 259 040 1 998 720 1 998 720

Kommande rapporter

  • 2019-02-22 Bokslutskommuniké

  • 2018-11-23 Delårsrapport Q3

  • 2018-08-24 Halvårsrapport