Kurser | Spotlight
Hem

Handeln pågår

Aktuella kurser

Morningstar Global Equity Classification Structure klassificerar Spotlights noterade bolag i 11 olika sektorer baserat på varje bolags huvudsakliga verksamhet.

Läs mer om sektorsindelningen här

Observationslistan

Observationslistan omfattar bolag som är föremål för speciella omständigheter, vilka placerare bör uppmärksamma. Exempel på sådana omständigheter är att bolaget genomgår eller planerar en genomgripande verksamhetsförändring eller att bolagets ekonomiska situation är mycket osäker.