Press release from Companies

Publicerat: 2017-04-19 14:35:05

Vadsbo SwitchTech Group AB: Årsredovisning 2016 finns nu tillgänglig

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för Vadsbo SwitchTech Group koncernen samt moderbolaget för verksamhetsåret 2016 finns nu tillgängligt på vår hemsida: vadsboswitchtechgroup.se/. Detta inför årsstämman den 18 maj 2017.  

Vid frågor, vänligen kontakta

Mikael Pettersson, VD
E-post:
mikael.pettersson@vadsboswitchtech.se
Telefon: 0766-773888

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB