Press release from Companies

Publicerat: 2017-08-24 14:00:00

Vadsbo SwitchTech Group AB: Vadsbo SwitchTech Group byter VD och koncernchef

Henrik Lönner blir från och med idag VD och koncernchef för Vadsbo SwitchTech Group, som är listat på AktieTorget.

Han efterträder Mikael Pettersson som har varit VD och koncernchef sedan februari 2016.

"Henrik Lönners främsta uppgift blir att arbeta med en ökad satsning och fokusering på försäljning och marknadsföring av bolagets produktsortiment. Henrik har tidigare varit VD för dotterbolaget Vadsbo Transformatorer och försäljningschef för koncernen, så han har en mycket god kunskap om såväl företaget och dess produkter som marknaden ", säger Göran Nordlund, styrelseordförande.

Mikael Pettersson, tidigare VD, och Styrelsen är överens om organisationsförändringen och Mikael Pettersson kommer att stå till organisationens förfogande under sin uppsägningstid.

Vid frågor, vänligen kontakta Göran Nordlund, Styrelseordförande

E-post: goran.nordlund@4c.se

Telefon: 070-433 13 20

Denna information är sådan information som Vadsbo SwitchTech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017.

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på AktieTorget med tickern VADS. 

Vadsbo SwitchTech AB                                

Hilma Anderssons gata 15                                                                                                

421 31 Västra Frölunda        

031-23 56 00      

info@vadsboswitchtech.se                                                                                       

www.vadsboswitchtech.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB