Press release from Companies

Publicerat: 2017-10-20 11:18:09

Vadsbo SwitchTech Group AB: Vadsbo SwitchTech Groups dotterbolag Vadsbo Transformatorer levererar displayställ till BAUHAUS

Vadsbo Transformatorer AB har nu påbörjat leveranser av displayställ till samtliga BAUHAUS varuhus. I varje displayställ visas totalt 10 st olika produkter från Vadsbo.

Vadsbo Transformatorer och BAUHAUS Sverige & Co. KB tecknade avtal 2016. Under en period på ett år har Vadsbo Transformatorer levererat produkter och partnerna har varit väldigt nöjda med utfallet. Samarbetet tar nu nästa steg då Vadsbo Transformatorer får en egen displayyta med bästa möjliga placering i samtliga BAUHAUS varuhus i Sverige. I samband med leveranser lanserar Vadsbo samtidigt tre nya produkter hos BAUHAUS.

"Vi kan med stolthet konstatera att samarbetet med BAUHAUS har varit lyckosamt och efterfrågan hos BAUHAUS kunder är starkt ökande. Genom att nu fördjupa samarbetet tar vi ett stort steg framåt och Vadsbo Transformatorer ser fram emot att möta marknadens krav på kvalitativa lösningar inom ljusreglering", säger Henrik Lönner, VD på Vadsbo.

Vid frågor, vänligen kontakta
Henrik Lönner, VD

E-post: henrik.lonner@vadsbo.net

Telefon: 0700-910340

Denna information är sådan information som Vadsbo SwitchTech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017.

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på AktieTorget med tickern VADS. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB