Press release from Companies

Publicerat: 2017-12-21 12:15:41

Vadsbo SwitchTech Group AB: Vadsbo kompletterar sitt blåtandssystem inom Casambifamiljen med fem nya produkter.

Vadsbo lanserar nu fem nya produkter inom blåtandsstyrning och smart belysning.

Produkterna består i trådlösa och batterilösa tryckknappspaneler samt reglerenheter för trådlös styrning inom det marknadsledande belysningsprotokollet DALI. Samtidigt passar Vadsbo på att lansera en kraftfull PWM-dimmer för styrning av färg och intensitet av LED-armaturer.

"Hårt arbete ligger bakom denna lansering och vi förstärker vårt kunderbjudande inom trådlös styrning kraftfullt. Vi är nu en komplett systemleverantör av framtidens belysningsstyrning där produkterna är kompatibla med varandra och med våra befintliga produkter inom blåtandsstyrning. Vi ser samtidigt en ökad efterfrågan inom både smarta hem och större projekt där behovet för smarta lösningar ökar", säger Henrik Lönner, VD på Vadsbo.

Vid frågor, vänligen kontakta Henrik Lönner, VD

E-post: henrik.lonner@vadsbo.net

Telefon: 0700-910340

Denna information är sådan information som Vadsbo SwitchTech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2017.

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på AktieTorget med tickern VADS. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB