Press release from Companies

Publicerat: 2018-01-18 11:40:12

Vadsbo SwitchTech Group AB: Vadsbo lanserar ny vriddimmer för LED och sätter därmed en ny branschstandard för dimring av LED.

VD300 säljs komplett med marknadens mest förekommande ramar, den är liten i sin storlek och utrustad med flera nya funktioner som kunder efterfrågat, presenterad i en nyutvecklad förpackning.

Bolaget har redan mottagit initiala orders från grossister och exportmarknaden till ett värde av 200 KSEK.

"Vi är marknadsledande inom tryckdimring för LED. Det är ett naturligt steg för oss att bredda vårt dimmerkoncept med marknadens kanske bästa vriddimmer för LED både vad det gäller funktionalitet och användarvänlighet. Vi har lyssnat på våra kunder och kommer att sätta en ny standard för högkvalitativ dimring av LED", säger Henrik Lönner, VD på Vadsbo.

Vid frågor, vänligen kontakta Henrik Lönner, VD

E-post: henrik.lonner@vadsbo.net

Telefon: 0700-910340

Denna information är sådan information som Vadsbo SwitchTech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018.

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på AktieTorget med tickern VADS. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB