Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-09-28 13:15:00

PEN Concept Group AB: Ny VD och koncernchef i PEN Concept Group AB

Johan Burtus, Koncernchef och VD för PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market), har meddelat styrelsen att han önskar lämna sitt uppdrag. Johan har innehaft VD-rollen sedan maj 2017.

Till ny Koncernchef och VD har utnämnts Magnus Hjorth som hittills innehaft positionen som säljdirektör i PEN Concept Group AB. Magnus tillträder den 1 oktober 2018. I samband med denna förändring tillsätts också nya dotterbolagschefer, positioner som tidigare tillhört koncernchefen, enligt nedan.

GOODS Sweden AB: Sebastian Rosendahl, VD

PEN Interiör AB: Andreas Wilsander, VD

PEN Shop Concept AB: Fredrik Rosin, VD

Samtliga dotterbolagschefer rapporterar till koncernchefen.

Johan Burtus kommenterar: ”Det har varit en oerhört spännande resa att få leda PEN-koncernen under den här tiden. Vi har åstadkommit mycket, vilket inte minst tagit sig uttryck i några av de största affärerna som koncernen någonsin tagit sig an samt att vi attraherat nya kunder i samtliga affärsområden. Samtidigt har vi brottats med strukturella utmaningar och sjunkande marginaler, vilket gjort att vi inte alltid haft resultatet med oss. Att lämna över till Magnus och ett antal noga utvalda dotterbolagschefer känns fantastiskt bra, då vi får en organisatorisk styrka att ta PEN vidare mot de planer vi har etablerat på kort och lång sikt. Jag ser också fram emot att, helhjärtat och med förnyad energi, få jobba nära Magnus och hans team med ett antal strategiskt mycket viktiga frågor framöver.”

Magnus Hjorth kommenterar: ”Det här VD-bytet är i sig ganska odramatiskt. Johan fortsätter att jobba dedikerat med ett antal utvalda frågor som är prioriterade för oss. Samtidigt gör vi om organisationen och internrekryterar nya dotterbolagschefer för att få ett mer lokalt och långsiktigt hållbart ledarskap. Vi fortsätter på den inslagna vägen med en förtydligad strategi och bearbetar de kanaler och konton som jag tillsammans med Johan byggt upp under hans tid som VD. Vi står väl rustade att ta oss an förväntningar från våra kunder i samtliga tre affärsområden och jag är övertygad om att vi sitter på receptet att lyckas i våra åtaganden och löften gentemot marknaden och våra ägare.”


För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:
Johan Burtus, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB

E-post: johan.burtus@pen.se
Telefon: 0738-000 460

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28/9-2018.


PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB i, PEN Shop Concept AB samt Goods Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd.

Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.

Läs mer hos Cision
Läs mer om PEN Concept Group AB