Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-02-28 15:15:01

Eurocine Vaccines AB: Den första prekliniska studien har startat med den första vaccinkandidaten i Eurocine Vaccines utvärdering

I slutet av januari meddelade Eurocine Vaccines att bolaget hade tecknat det första avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat. Utvärderingsstudien med den vaccinkandidaten har nu startats helt enligt plan.

Den första prekliniska studien i utvärderingen av vaccinkandidater har startat. Ytterligare utvärderingsavtal är under förhandling. Målet kvarstår, att vid halvårsskiftet 2019 selektera 1–2 vaccinkandidater lämpliga för fortsatt utveckling.


Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171


Eurocine Vaccines är ett adjuvansbolag som använder sin egen teknologiplattform för att utveckla vacciner som senare licensieras till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Bolagets mål för verksamheten under det första halvåret 2019 är att identifiera och utvärdera 3–4 vaccinkandidater som representerar 2–4 terapeutiska områden samt att selektera 1–2 av dessa vaccinkandidater som lämpliga för fortsatt utveckling.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Eurocine Vaccines AB

Prenumeration