Press release from Companies

Publicerat: 2019-03-14 14:55:00

VibroSense Dynamics AB: VibroSense Dynamics uppdaterar affärsplanen

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) har uppdaterat sin affärsplan för lanseringen av VibroSense nya produkt, VibroSense Meter II.

Efter en gedigen genomlysning och analys har VibroSense uppdaterat sin affärsplan för att genomföra den operativa fasen, att gå från att vara ett utvecklingsbolag till att bli ett tillväxtbolag.

Affärsplanen är indelad i tre steg där de första två stegen utgörs av att sälja in bolagets instrument, teknologi och metod till kunder i Nordvästeuropa. Den andresserbara marknaden för VibroSense Meter II uppkattas här till fler än 35 000 VibroSense Meter II-instrument. I steg tre planeras därefter en uppskalning till andra geografisk områden.

För steg 1 och 2 har VibroSense en målsättning att nå en marknadspenetration på 2,5 % inom 5 år med en genomsnittlig intäkt av 100 000 SEK per instrument. Bolaget räknar vidare med att kunna nå break-even inom tre år.

Det finns två huvudskäl till att bolaget har uppdaterat sin målsättning. Dels beslutet att utöka funktionaliteten i instrumentet så att det klarar både hand- och fotundersökning och dels att det har tillkommit ett nytt affärsområde, cellgiftsinducerade nervskador vid behandling av cancer.

-          Min bedömning är att vi har goda förutsättningar att nå våra mål enligt den uppdaterade marknadsplanen då vi i dagsläget fått många positiva signaler från marknaden. Vi har nu en försäljningspipeline som innebär att vi beslutat att starta produktion av ytterligare instrument, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB.


Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2019.


Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på Spotlight Stock Market  och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Läs mer hos Cision
Läs mer om VibroSense Dynamics AB