Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-28 10:00:00

Prebona AB: Prebona deltar i ett forskningscenter inom smarta material och sårläkning som tilldelas en budget på 120 mkr

Simrishamn –Prebona deltar som partner i ett forskningscenter som leds av Malmö universitet där en ny forskningsprofil, ”Biobarriers – health, disorders and healing”, inrättas med en total budget  på över 120 miljoner kronor.

Forskningsprofilen syftar till att skapa ett ledande internationellt kompetenscentra med avsikten att utföra behovsdriven forskning genom samarbete mellan akademin samt den offentliga och privata sektorn inom området för hud, slemhinnor och sårläkningar. I den nya forskningsprofilen ska forskarna i samarbete med företag försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning av hud och sår med målet att fåfram bland annat hållbara preparat och krämer för sårläkning.

Prebonas del i projektet avser bolagets teknikplattform, CompoTech, med fokus på att testa Prebonas befintliga antimikrobiella substanser på bland annat infektionsmodeller inom sårvård som exempelvis diabetspatienter med svårläkta sår.

-Jag är väldigt glad att vi deltar i detta samarbete eftersom det passar oss perfekt med tanke på det fokus vi har på infektionsbekämpning avseende hud, säger Christian Östberg ansvarig för Prebona HealthCare. 

För ytterligare information kontakta:

Prebona AB (publ)

Orvar Otterstedt, VD, mobil: +46 70 523 3047, e-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Om Prebona

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.comLäs mer hos Cision
Läs mer om Prebona AB