Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-02 12:49:28

Nanexa AB: Nanexa har lämnat in en ny patentansökan

Nanexa stärker upp sin patentportfölj med ytterligare en patentansökan inom ramen för Bolagets drug delivery-plattform PharmaShell®. Ansökan inlämnades till det brittiska patentverket (UK Patent Office) den 28 juni 2019. Inom prioritetsåret finns möjlighet att följa upp den brittiska patentansökningen med en internationell patentansökan (PCT-ansökan), vilket också Nanexa ämnar göra.

Företags VD David Westberg kommenterar:

Nanexas utvecklingsarbete har återigen resulterat i en uppfinning som vi anser vara patenterbar. Med den här patentansökan stärker vi vår patentportfölj kring PharmaShell® ytterligare, vilket är något jag anser är mycket positivt och också viktigt för vår verksamhet.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 - 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.Läs mer hos Cision
Läs mer om Nanexa AB