Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-11-26 13:27:29

IDL Biotech AB: IDL Biotech signerar distributörsavtal i Uganda

IDL Biotech fortsätter att expandera i Afrika. Idag har IDL Biotech signerat ett distributörsavtal med Medilink Lab & Surgical Ltd i Uganda. Avtalet omfattar försäljning av både UBC® Rapid och TUBEX® TF.

Sedan höstens lansering i Afrika har bolaget fokuserat på att hitta rätt samarbetspartners för distribution. Tidigare i november meddelade IDL Biotech att avtal signerats med en Kenyansk distributör. Nu har bolaget även signerat ett distributionsavtal med Medilink Lab & Surgical Ltd för distribution i Uganda. Avtalet omfattar försäljning av bolagets båda snabbtester; UBC® Rapid för blåscancer och TUBEX® TF för tyfoidfeber.

”Våra fokuserade insatser i Afrika har onekligen gett resultat. Jag är väldigt glad över att ha hittat erfarna och väletablerade distributörer som ska ta sig an utmaningen att sälja våra produkter på den afrikanska marknaden. Som vi tidigare meddelat tar det av erfarenhet lång tid att etablera nya produkter på den afrikanska marknaden, men vår förhoppning är att försäljning kan starta under 2020”, säger IDL Biotechs VD Charlotte Berg. 

För ytterligare information kontakta:

 

IDL Biotech AB (publ)

Charlotte Berg, CEO

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. Inom onkologi har IDL Biotech ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och blåscancer. UBC® Rapid är ett snabbtest som används vid blåscancer. Inom området bakteriologi har IDL Biotech TUBEX® TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som IDL Biotech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2019. 

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om IDL Biotech AB