Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-12-05 10:03:17

IDL Biotech AB: IDL Biotech tecknar distributionsavtal i Malaysia

IDL Biotech fortsätter att fokusera på global expansion genom att signera ytterligare ett distributionsavtal. Denna gång har avtal signerats med bolaget SPD Scientific för distribution av TUBEX® TF i Malaysia.

IDL fokuserar på att expandera i Asien och Afrika med sina produkter inom bakteriologi. Tidigare har bolaget meddelat att nya distributionsavtal har signerats i Nepal, Bhutan, Uganda och Kenya. Nu meddelar bolaget att distributionsavtal även signerats på Malaysiska marknaden.

”Vi har onekligen hållit ett högt tempo sedan kapitaliseringen av bolaget skedde för cirka ett år sedan. För att lyckas på den internationella marknaden är det essentiellt att finna rätt samarbetspartners. När vi nu ytterligare fyllt på distributionsledet med viktiga samarbetspartners är nästa steg att materialisera försäljning på de olika marknaderna”, säger IDL Biotechs VD Charlotte Berg. 

TUBEX® TF är ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella. Tyfoidfeber är en vatten- och livsmedelsburen infektionssjukdom som kan vara dödlig om inte korrekt diagnos ställs och behandling inleds. Enligt Världshälsoorganisationen WHO diagnostiseras 11–20 miljoner nya fall årligen varav mer än 160 000 leder till dödsfall, främst bland barn. Tyfoidfeber är endemisk i stora delar av Asien, Afrika samt Central- och Sydamerika. Sjukdomen orsakar hög feber, influensaliknande symptom och svåra diarréer, som är potentiellt livshotande om de inte behandlas korrekt. På grund av symptomen kan patienten bli felaktigt diagnostiserad med sjukdomar som malaria, denguefeber eller lunginflammation. Tyfoidfeber behandlas med antibiotika. Antibiotikaresistens är tyvärr ett ökande problem, vilket ger ytterligare argument till behovet av snabb och korrekt diagnostik.

För ytterligare information kontakta:

 

IDL Biotech AB (publ)

Charlotte Berg, CEO

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som IDL Biotech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2019.

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om IDL Biotech AB