Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-12-11 16:51:00

Alteco Medical AB: VD köper aktier i Alteco Medical

Lund – Alteco Medical AB meddelar idag att bolagets nya vd Fredrik Jonsson har köpt 1,3 miljoner aktier för 1 000 000 kronor i bolaget av styrelseordföranden och huvudägaren Anders Althin. Fredrik Jonsson tillträdde som VD 5:e december i år.

- Jag köper aktier i Alteco på grund av min starka tro på bolaget och dess patenterade teknik samtidigt som jag ser ett långsiktigt engagemang i bolaget, kommenterar Fredrik Jonsson, VD Alteco Medical.  

- Det är glädjande att bolagets nye VD Fredrik Jonsson gör denna investering, vilket visar hans engagemang och tro på bolaget samt gör honom till en av Altecos större aktieägare, säger Alteco Medicals styrelseordförande Anders Althin.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Fredrik Jonsson på telefon 0708-766 444, fredrik.jonsson@altecomedical.com

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2019.


Om Alteco Medical AB

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans. Vid insjuknande frigörs ett starkt reaktivt svar från immunsystemet som utvecklas till sepsis. Alteco Medical angriper, med produkten Alteco® LPS Adsorber den bakomliggande orsaken, endotoxiner, vilka frigörs vid en inflammatorisk överbelastning. Alteco® LPS Adsorber minskar effektfullt mängden endotoxin i blodet, reducerar effekterna av gram-negativ sepsis och sålunda motverkar sepsisförloppet. Produkten har sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården utan några rapporterade biverkningar. I samband med ett ökande intresse att med Alteco Medicals produkt behandla nya målgrupper, breddar bolaget sin verksamhet till att inkludera patienter inom hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on chronic liver failure) och  ECMO (extrakorporeal membranoxygenering). I samtliga av dessa patientgrupper överproducerar immunsystemet skadliga inflammatoriska endotoxiner. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Alteco Medical AB

Prenumeration