Press release from Companies

Publicerat: 2020-07-14 09:27:48

IDL Biotech AB: IDL Biotech förstärker med Business Development Manager Asia

IDL Biotech har förstärkt sitt team inom global försäljning och affärsutveckling. Subyung Park är utsedd till Business Development Manager Asia med fokus på produkten TUBEX® TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber. 

Subyung Park, som är stationerad i Asien, har närmre 20 års erfarenhet av försäljning av diagnostik inom infektionssjukdomar. Målet är bland annat att lansera TUBEX® TF i Indien och Bangladesh där incidensen av tyfoidfeber är hög. Vidare ska Subyung Park utveckla försäljningen i existerande marknader, såsom Nepal, Pakistan och Filippinerna. Tillsammans med övriga säljteamet ska bolaget sprida kunskapen om TUBEX® TF och behovet av tillförlitlig diagnostik för att minska den ökade antibiotikaresistensen.

TUBEX® TF är ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella. Tyfoidfeber är en vatten- och livsmedelsburen infektionssjukdom som kan vara dödlig om inte korrekt diagnos ställs och behandling inleds. Enligt Världshälsoorganisationen WHO diagnostiseras 11-20 miljoner nya fall årligen varav cirka 120 000 - 160 000 leder till dödsfall, främst bland barn. Tyfoidfeber är endemisk i stora delar av Asien, Afrika samt Central- och Sydamerika.  Tyfoidfeber behandlas med antibiotika. Antibiotikaresistens är tyvärr ett ökande problem, vilket ger ytterligare argument till behovet av snabb och korrekt diagnostik.

TUBEX® TF är ett snabbt och känsligt test för detektion av akut tyfoidfeber. Testet, som ger ett svar inom tio minuter, utgör en enkel möjlighet till en tidig och tillförlitlig diagnos, vilket är centralt för en effektiv och botande behandling av sjukdomen.

För ytterligare information kontakta:
Charlotte Berg

VD

IDL Biotech AB (publ)
+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som IDL Biotech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2020.

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om IDL Biotech AB