Press release from Companies

Publicerat: 2020-09-30 08:12:00

Nanologica AB: Nanologicas patent godkänt i Europa

European Patent Office har beviljat Nanologicas patent med titeln "A process for manufacturing porous silica particles loaded with at least one bioactive compound adapted for lung, nasal, sublingual and/or pharyngeal delivery".

Patentet skyddar bolagets teknologiplattform NLAB Spiro™ genom att ge ensamrätt på metoden för att tillverka partiklar som laddas med läkemedel för administrering genom bland annat inhalation.

"Det här patentet är en milstolpe för Nanologica och det är glädjande att vi nu har patentskydd i Europa för vår inhalationsplattform. Vi är fortfarande i ett tidigt skede men plattformen visar fin potential och vi fortsätter nu vårt utvecklingsarbete såväl internt som med externa partners", säger Adam Feiler, CTO Nanologica

NLAB Spiro™ är en skalbar drug delivery-plattform som utgörs av mikrometerstora sfäriska silikapartiklar, fullt lösliga i simulerad lungvätska. Nanologica har påbörjat arbetet med att genomföra ett toxikologiskt studieprogram för NLAB Spiro™ innefattandes såväl korttids- som långtidsstudier för att validera plattformens säkerhet.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica
Tel: + 46 72 211 21 90
eller e-post: johanna.johansson@nanologica.com

 

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Om NLAB Spiro
NLAB Spiro™ är Nanologicas teknologiplattform för inhalation. Plattformen består av biologiskt nedbrytbara nanoporösa silikapartiklar som kan laddas med läkemedelssubstanser inuti partiklarnas porer. Partiklarna är sfäriska, icke-aggregerande och uppträder som ett fritt flödande pulver. De aerodynamiska egenskaperna skräddarsys för att lämpa sig för inhalation och partiklarnas storlek ligger mellan 2 µm och 5 µm, vilket gör att de kan nå den del av lungan där de ska verka – ju mindre partiklar, desto längre ner i lungan kan de nå. Väl i lungan frisätts läkemedelssubstansen och ger behandlingseffekt lokalt. NLAB Spiro™ kan öka lösligheten och/eller biotillgängligheten av en läkemedelssubstans, skydda läkemedelssubstanser från nedbrytning, ge en kontrollerad frisättningsprofil och möjliggöra lokal behandling med minskad systemisk påverkan, vilket skapar nya möjligheter vid behandling av lungsjukdomar.

Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: johanna.johansson@nanologica.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Nanologica AB