Press release from Companies

Publicerat: 2020-09-30 08:25:09

Zenicor Medical Systems AB: Finlands största privata vårdgivare väljer Zenicors digitala vårdkedja

Zenicor har tecknat avtal för den nya digitala vårdkedjan för arytmiutredning med Terveystalo Oy, som är Finlands största privata vårdgivare. Avtalet innebär att Zenicors vårdkedja kan erbjudas till de mer än en miljon finländare som använder Terveystalos tjänster varje år. Fullt implementerat innebär avtalet en intäktspotential för Zenicor på € 250 000 per år.

Efter att Terveystalo under sex månader utvärderat och testat Zenicor-EKG, tecknas nu avtal för att tillgängliggöra lösningen för patientnära utredningar av hjärtklappningsbesvär, till Terveystalos samtliga enheter över hela Finland.

- Vi letar ständigt efter nya lösningar för våra patienter och tack vare positiva erfarenheter, vill vi nu fortsätta samarbetet med Zenicor. Med Zenicors lösning är det möjligt att registrera arytmi-symptomen hos patienterna under en längre tid. Mätningarna överförs direkt via nätet till den behandlande läkaren. Detta påskyndar identifieringen av olika arytmier och gör det möjligt för patienter att få kvalitetsvård, säger Kristian Paavonen ansvarig kardiolog på Terveystalo.

Vid behov kan utredningen inledas och avslutas direkt av Terveystalos experter på distans och det innebär också att utrustningen kan skickas hem till patienten utan fysiskt patientbesök.

- Terveystalos distansundersökningar har utvecklats under flera år och i och med Coronaepidemin har deras betydelse både för den enskilda patienten och för samhället ökat snabbt. Med Zenicors EKG-lösning kommer våra digitala tjänster att utökas och vi kan nu på ett enkelt sätt nå patienter som behöver en arytmiundersökning, fortsätter Kristian Paavonen.


Modellen med den effektiviserade digitala vårdkedjan är redan implementerad i flera regioner i Finland, Sverige och Storbritannien. Affärsmodellen innebär att Terveystalo betalar för varje patient som genomgår en utredning, vilket passar bra för det finska ersättningssystemet och ger en mycket god möjlighet till flexibilitet och skalbarhet.

- Efter noggrann utvärdering av Zenicor-EKG väljer Terveystalo att teckna avtal för att implementera Zenicors digitala vårdkedja. Det visar att Terveystalo ser en stor ekonomisk vinning och en tydlig nytta för den enskilda patienten, speciellt i tider när behovet av digitala lösningar för vård och diagnostik på distans ökar. Vi ser detta som ytterligare ett viktigt steg för Zenicor att erbjuda en effektiv, patientcentrerad, arytmiutredning för alla finländare, säger Sanna Bellhammar, Country Sales Manager Finland, Zenicor Medical Systems AB.

Tretton av Terveystalos största enheter kommer att börja använda Zenicor-EKG redan i oktober och den patientnära vårdkedjan kan inom ramen för detta avtal utvidgas till alla Terveystalos enheter, vilket innebär att värdet för Zenicor av samarbetsavtalet då kan uppgå till 250 000 EUR per år.


Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad digital vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien. För mer information, besök: www.zenicor.se.

Om Terveystalo
Terveystalo är ett aktiebolag noterat på Helsingforsbörsen med starkt finskt ägande. Terveystalo är Finlands största sjukvårdsföretag när det gäller omsättning och nätverk. Företaget erbjuder ett brett utbud av primärvård och specialvårdstjänster till företagskunder och privata kunder och den offentliga sektorn. Vårt rikstäckande nätverk täcker cirka 300 platser i hela Finland. Filialnätverket kompletteras med digitala tjänster tillgängliga dygnet runt. År 2019 gjorde 1,2 miljoner enskilda kunder affärer på Terveystalo. Cirka 3,7 miljoner läkarbesök gjordes. Terveystalo sysselsätter mer än 13 000 vårdpersonal. Terveystalos tjänster är Avainlippu-märkta och företaget är medlem i Finlands arbetsförbund. För mer information, besök: www.terveystalo.com

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB +46 8 442 68 60 mats.palerius@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial

Terveystalos mediatjänst på vardagar kl 9 – 16 +358 50 358 1170, viestinta@tervyestalo.com

Denna information är sådan information som Zenicor är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Zenicor Medical Systems AB