Press release from Companies

Publicerat: 2020-10-01 09:30:00

Freetrailer Group A/S: Freetrailer Group A/S Årsredovisning 19/20

Omsättningen steg med 17 % och resultatet före skatt blev positivt med 1,5 miljoner DKK mot ett underskott på -3,5 miljoner DKK under föregående räkenskapsår. Antalet uthyrningar steg med 29 % för året som helhet.

Freetrailer Group A/S avlägger årsredovisning för koncernen för räkenskapsåret 01-07-2019 – 30-06-2020.

HELÅRS KONCERN NYCKEL I 1 000 DKK (01-07-2019 – 30-06-2020)

(inom parentes anges motsvarande period förra året)

  • Nettoomsättning 40.780,3 (34.754,0)
  • EBITDA 3.360,0 (-351,0)
  • Resultat före skatt 1.511,1 (-3.535,0)
  • Eget kapital 12.202,7 (11.075,5)
  • EPS (Earnings Per Share) 0.13 (-0.31)
  • Soliditetsgrad 60% (57%)

Det totala antalet uthyrningar för året som helhet steg från 339 180 till 436 122 (+28,6 %) – tillväxten täcker ett högt kapacitetsutnyttjande av den befintliga trailerparken på alla tre huvudmarknader i Norge, Sverige och Danmark.

Omsättningen blev 40, 8 miljoner DKK mot 34,8 miljoner DKK för det senaste räkenskapsåret, vilket motsvarar en tillväxt på 17,3 %.

Rörelseresultatet (EBITDA) uppgår till 3,4 miljoner DKK mot ett negativt resultat på 0,4 för räkenskapsåret 18/19.

Resultatet före skatt bli 1,5 miljoner DKK mot ett underskott på -3,5 miljoner DKK under föregående räkenskapsår, vilket motsvarar en resultatförbättring på 5 miljoner DKK.

Förväntningar på räkenskapsåret 20/21

Med utgångspunkt i den stigande efterfrågan, det höga kapacitetsutnyttjandet som blir allt bättre, de stora genombrotten i Sverige och Norge samt den nyligen startade i Karlsruhe på den tyska marknaden, har vi höga förväntningar på räkenskapsåret 20/21. Freetrailer förväntar sig

• Att öka släpvagnsbeståndet med ca. 600 släpvagnar under 20/21 till 2 200 släpvagnar (+36 %)

• Att omsättningen stiger till 47-50 miljoner DKK (+15 % - + 23 %)

• Att resultatet före skatt utgör 4-5 miljoner DKK (+150% - +213%)

Coronapandemin kan naturligtvis äventyra dessa utsikter till följd av en avmattning på världsmarknaderna.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

 

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: 
pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

 

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 50 samarbetspartner
Över 300 avhämtningsplatser
Över 1 600 släpvagnar 

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. 

Ticker code: FREETR

Läs mer hos Cision
Läs mer om Freetrailer Group A/S