Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-11-08 17:02:40

Spotlight: Disciplinnämnden ålägger Alteco Medical AB att till Spotlight Stock Market betala ett vite om 60 000 kronor.

Beslut

Disciplinnämnden ålägger Alteco Medical AB att till Spotlight Stock Market betala ett vite på sextiotusen (60 000) kronor.

Se Disciplinnämndens fullständiga beslut i bifogad PDF-fil.

Disciplinnämndens beslut finns publicerat på Spotlights hemsida.

Stockholm den 8 november 2021

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post:
issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare samt synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder Spotlight investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm.
Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Läs mer hos Cision

Prenumeration