Press release from Companies

Publicerat: 2022-01-27 10:15:00

Freetrailer Group A/S: Freetrailer Group A/S höjer ribban efter ett starkt första halvår 21/22

Freetrailer Group har under första halvåret lyckats hålla samma höga aktivitets- och tillväxtnivå med en oförändrad kostnadsstruktur. Det får nu styrelsen att höja sina förväntningar inför verksamhetsåret 21/22.

Efter ett fantastiskt första halvår, där Freetrailer lyckades öka tillväxten till en stabil kostnadsnivå, har styrelsen beslutat att höja sina förväntningar på koncernens intäkter och resultat för verksamhetsåret 21/22.

Därmed höjs förväntningarna på årets intäkter till 65-67 miljoner DKK mot tidigare förväntade 63-65 miljoner DKK, och resultatet före skatt justeras upp till 10-12 DKK mot tidigare förväntade 7-9 miljoner DKK.

Jämfört med räkenskapsåret 20/21 förväntas alltså en intäktsökning för hela året på 23 % -29 % och resultatet före skatt förväntas öka med 67-100 %. 

Koncernchef Philip Filipsen välkomnar utvecklingen och den stora efterfrågan på företagets delningsekonomiska transportkoncept.

"Jag är glad och stolt över att vi återigen lyckats överträffa våra egna förväntningar, och kan nu meddela att vi förväntar oss en betydande tillväxt i resultatet före skatt för året 21/22". Under första halvåret har Freetrailer befäst sin position på den delningsekonomiska scenen, och det gäller över ett brett spektrum, säger koncernchef Philip Filipsen

Freetrailers styrelseordförande Allan Sønderskov Darré tillägger:

"Intresset för vårt koncept är stort på de marknader vi har idag, och det bådar verkligen gott för våra ambitioner att sprida Freetrailer-konceptet till ännu fler geografiska marknader under de kommande åren."

Freetrailer Groups halvårsrapport för första halvåret 21/22 publiceras den 24 februari 2022.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, CEO 

E-post: pf@freetrailer.com

Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group är ett danskt teknikföretag vars mål är att göra det enkelt att gratis boka och låna en släpvagn via en delningsekonomisk IT-plattform.

Med en 100 % självbetjänad lösning via Freetrailer-appen och elektroniskt lås har våra partners och deras kunder full flexibilitet, och idag har fler än 4 miljoner människor använt Freetrailers tjänster.

Freetrailer arbetar med en tvådelad tillväxtplan där förstärkning av de befintliga inhemska marknaderna utgör ett ben, och en ytterligare internationalisering av konceptet utgör det andra.

Fakta:

60+ samarbetspartners

450+ upphämtningsplatser

2 200+ släpvagnar

600 000+ uthyrningar

Freetrailer Group har idag en skalbar affärsidé baserad på en innovativ IT-plattform med global potential. Freetrailer Group A/S börsnoterades på Spotlight Stock Market år 2018.

Tickerkod: FREETR

Läs mer hos Cision
Läs mer om Freetrailer Group A/S