Reports

Publicerat: 2022-02-24 11:15:00

Freetrailer Group A/S: Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q2 21/22

Q2 21/22 var ännu ett bra kvartal för Freetrailer

Under Q2 21/22 ökade antalet av uthyrningar med 24% jämfört med samma period förra året och omsättningen ökade med 21% jämfört med Q2 20/21. Rörelseresultatet (EBITDA) för Q2 21/22 ökade med 287% till 2,3 miljoner DKK jämfört med Q2 20/21.  

Freetrailer Group A/S avlägger kvartalsrapport Q2 för koncernen för räkenskapsperioden
01-10-2021 – 31-12-2021.

Kv2 KONCERN NYCKELTAL I 1 000 DKK (01-10-2021 – 31-12-2021)

(inom parentes anges motsvarande period förra året)

 • Nettoomsättning 14 093,3 (11 652,9)
 • EBITDA 2 313,1 (597,0)
 • Resultat före skatt 1 861,3(350,9)
 • Eget kapital 22 140,1 (14 929,1)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,16 (0,04)
 • Soliditetsgrad 63% (62%)
 1. HALVÅR KONCERN NYCKELTAL I 1.000 DKK (01-07-2021 – 31-12-2021)

(inom parentes anges motsvarande period förra året)

 • Nettoomsättning 30 255,3 (24 319,0)
 • EBITDA 7 009,6 (3 207,4)
 • Resultat före skatt 6 162,2(2 501,4)
 • Eget kapital 22 140,1 (14 929,1)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,52 (0,27)
 • Soliditetsgrad 63% (62%)


Uthyrningstillväxten under första halvåret 21/22 ökade med 27,3 % till 372 620. Under Q2 21/22 ökade antalet uthyrningar med 23,6 %, motsvarande 176 383 uthyrningar under kvartalet. Tillväxten täcker framsteg på alla marknader.

Omsättningen under första halvåret 21/22 ökade med 24,4 % till 30,3 miljoner DKK, mot 24,3 miljoner DKK under första halvan av 20/21. Omsättningen under Q2 21/22 uppgick till 14,1 miljoner DKK, vilket motsvarar en tillväxt på 20,9 % jämfört med Q2 20/21.

Rörelseresultatet (EBITDA) för första halvåret 21/22 uppgår till DKK 7,0 miljoner, vilket motsvarar en tillväxt på 118,5 % jämfört med första halvåret 20/21. EBITDA för Q2 21/22 var 2,3 miljoner DKK mot 0,6 miljoner DKK under Q2 20/21, motsvarande en tillväxt på 287,5 %.

Resultatet före skatt för första halvåret 21/22 uppgår till 6,1 miljoner DKK mot 2,5 miljoner DKK för första halvåret 20/21, motsvarande en ökning med 3,7 miljoner DKK. Resultatet före skatt under Q2 21/22 var 1,9 miljoner DKK mot 0,4 miljoner danska kronor. under samma period 20/21, motsvarande en resultatförbättring för Q2 21/22 på 1,5 miljoner DKK.

Uppjusterade förväntningar för 21/22
Mot bakgrund av det fantastiska halvårsresultatet 21/22 och den starka tillväxten i Freetrailers underliggande verksamhet, beslutade styrelsen den 27 januari 2022 att höja förväntningarna på helårsresultatet 21/22. Intäkterna förväntas nu ligga i området 65-67 miljoner DKK mot tidigare förväntade 62-64 miljoner DKK, och vinsten före skatt förväntas bli i storleksordningen 10-12 miljoner DKK mot tidigare förväntade 7-9 miljoner DKK. Freetrailer bedömer att det finns en stor beredskap för företagets produkter, så framtiden ser positiv ut.

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:
Resultatet för andra kvartalet är en förlängning av de senaste årens fina resultat, som har visat tillväxt i både intäkter och EDITDA. Freetrailer har lyckats utveckla verksamheten, samtidigt som slutresultatet har hängt med och vi har byggt upp ett solitt eget kapital och en likvid beredskap som gör att vi kan fokusera ännu mer på våra internationaliseringsplaner”.

Strategiska mål och möjligheter inför 24/25:
Freetrailer har ett övergripande strategiskt mål att sprida sin digitala delningsekonomiska tjänst till alla länder, städer och territorier där basen för dessa tjänster finns. Freetrailer kommer kontinuerligt att utöka och anpassa produktportföljen i linje med marknadens utveckling och behov.

Vår långsiktiga förväntning med de initierade initiativen och uppenbara möjligheter är en total marknadsposition på 6 800 uthyrningsprodukter med totalt 1 600 000 uthyrningar vid utgången av verksamhetsåret 24/25. Detta kommer att säkerställa Freetrailer en omsättning i storleksordningen runt 150 miljoner DKK”.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: 
pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer Group är ett danskt teknikföretag vars mål är att göra det enkelt att gratis boka och låna en släpvagn via en delningsekonomisk IT-plattform.

Med en 100 % självbetjänad lösning via Freetrailer-appen och elektroniskt lås har våra partners och deras kunder full flexibilitet, och idag har fler än 4 miljoner människor använt Freetrailers tjänster.

Freetrailer arbetar med en tvådelad tillväxtplan där förstärkning av de befintliga inhemska marknaderna utgör ett ben, och en ytterligare internationalisering av konceptet utgör det andra.

Fakta:

60+ samarbetspartners

500+ upphämtningsplatser

2 500+ släpvagnar

700 000+ uthyrningar

Freetrailer Group har idag en skalbar affärsidé baserad på en innovativ IT-plattform med global potential. Freetrailer Group A/S börsnoterades på Spotlight Stock Market år 2018.

Tickerkod: FREETR

Läs mer hos Cision
Läs mer om Freetrailer Group A/S