Press release from Companies

Publicerat: 2022-03-25 09:00:00

Freetrailer Group A/S: Freetrailer Group A/S utvecklar aktiekapitalet med nominellt 158 061 DKK

Medarbetarna på Freetrailer utnyttjar 210 748 av totalt 301 761 optioner i Freetrailer Group A/S och erhåller 210 748 aktier med ett nominellt värde av 158 061.

Styrelsen för Freetrailer Group A/S beslutade redan 2019 i enlighet med bolagets bolagsordning § 4b att tilldela de anställda i Freetrailer Group totalt 301 761 optioner i Freetrailer Group A/S. Efter detta har de anställda beslutat att utnyttja den företrädesrätt som följer av dessa optioner att emittera 210 748 nya aktier i Freetrailer Group A/S med ett nominellt värde om 158 061 DKK. Teckningskursen för de 210 748 aktierna är 4, motsvarande hur aktiekursen stod 2019, och den totala köpeskillingen är därmed 842 992. 

Aktiekapitalet uppgår nu till 7 127 475 DKK med ett totalt antal aktier på 9 503 300

"Alla anställda på Freetrailer har en stor andel i den framgång som Freetrailer har upplevt sedan börsintroduktionen 2018, och det är glädjande att de anställda med dessa optionsprogram också kan delta i Freetrailers utveckling", säger koncernchef Philip Filipsen

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, VD

E-post: pf@freetrailer.com

Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer Group är ett danskt teknikföretag vars mål är att göra det enkelt att gratis boka och låna en släpvagn via en delningsekonomisk IT-plattform.

Med en 100 % självbetjänad lösning via Freetrailer-appen och elektroniskt lås har våra partners och deras kunder full flexibilitet, och idag har fler än 4 miljoner människor använt Freetrailers tjänster.

Freetrailer arbetar med en tvådelad tillväxtplan där förstärkning av de befintliga inhemska marknaderna utgör ett ben, och en ytterligare internationalisering av konceptet utgör det andra.

Fakta:

60+ samarbetspartners

500+ upphämtningsplatser

2 500+ släpvagnar

700 000+ uthyrningar

Freetrailer Group har idag en skalbar affärsidé baserad på en innovativ IT-plattform med global potential. Freetrailer Group A/S börsnoterades på Spotlight Stock Market år 2018.

Tickerkod: FREETR

Läs mer hos Cision
Läs mer om Freetrailer Group A/S