Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-18 16:44:40

Spotlight: Fortsatt handelsstopp och avnotering i PharmaLundensis AB:s BTU/ Continued trading halt and delisting of PharmaLundensis AB’s BTU

(for English version see below)

Med hänvisning till pressmeddelandet som PharmaLundensis AB (“PharmaLundensis”) publicerade i dag klockan 16:33, Handel med Pharmalundensis BTU avslutas i förtid, har Spotlight beslutat att handeln i PharmaLundensis BTU inte ska återupptas utan att PharmaLundensis BTU ska avföras istället.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post:
trading@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Press Release 2022-05-18

Continued trading halt and delisting of PharmaLundensis AB’s BTU
 

With reference to the press release that PharmaLundensis AB (“PharmaLundensis”) published today at 16:33 CEST, Handel med Pharmalundensis BTU avslutas i förtid, Spotlight has decided that the trading in PharmaLundensis BTU not shall be resumed and that PharmaLundensis BTU will be delisted instead.

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
E-mail:
trading@spotlightstockmarket.com

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com

Läs mer hos Cision

Prenumeration