Press release from Companies

Publicerat: 2022-06-03 15:37:34

PharmaLundensis AB: Registrering av företrädesemission hos Bolagsverket klar

Bolagsverket har idag genomfört registreringen av PharmaLundensis företrädesemission. BTU kommer inom de närmaste dagarna att bytas ut mot stamaktier och teckningsoptioner. Aktierna kommer att kunna handlas på sedvanligt sätt. Teckningsoptionerna kommer inte att noteras, utan berättigar till teckning av 1 aktie till en teckningskurs om 1 krona per aktie under perioden 2 maj 2024 t.o.m. den 31 maj 2024.

Läs mer hos Cision
Läs mer om PharmaLundensis AB