Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-06-08 14:00:00

AcuCort AB: AcuCorts ansökan om etikprövning för enkätstudie om allergibehandling är godkänd

AcuCort AB (publ) (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar idag att Etikprövningsmyndigheten har beviljat bolagets ansökan om att genomföra en enkätstudie om allergibehandling. Syftet med studien är att dokumentera hur allergipatienter värderar sin behandling. Enkätstudien är en viktig del av AcuCorts kommande pris- och subventionsansökan hos TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

I utvecklingen av AcuCorts första godkända läkemedel ISICORT®, en snabblöslig munfilm som innehåller glukokortikoiden dexametason, har bolagets lyckats kombinera fördelarna med den välbeprövade substansen och den användarvänliga munfilmen för snabb tillgänglighet och lindring i akuta situationer.

Den nu godkända enkätstudien är en viktig komponent i AcuCorts pris- och subventionsansökan för ISICORT® hos den svenska prismyndigheten TLV. Den planerade enkätstudien omfattar cirka hundra patienter som kommer att svara på frågor om sin allergi och om hur de värderar de tillgängliga behandlingsalternativen. De andra två komponenterna är dels en litteraturstudie, dels en panel av ledande experter.

- Det är glädjande att Etikprövningsmyndigheten har godkänt vår enkätstudie om allergibehandling och vi ser fram emot att ta del av resultaten från studien. Ett subventionerat pris för ISICORT® är viktigt för patienten, då läkemedlet erbjuder en helt ny och unik administrationsform, men det är också viktigt för AcuCort inför den kommande marknadsintroduktionen. Ett positivt utfall av ansökan hos prismyndigheten TLV är ytterligare en styrka i våra pågående diskussioner med potentiella licenstagare och distributörer. Målsättningen är att lämna in vår ansökan till TLV under andra halvåret 2022, säger AcuCorts vd Jonas Jönmark.

ISICORT® är sedan tidigare godkänt av Läkemedelsverket. Ett intensivt arbete pågår med registreringsansökningar för andra prioriterade marknader.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2022.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar ISICORT®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på


tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. En nationell ansökan godkändes av det svenska Läkemedelsverket i oktober 2020 och i februari 2021 utökades godkännandet av ISICORT® med indikationen – behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® i Sverige och andra länder kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om AcuCort AB

Prenumeration