Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-15 08:30:00

Inhalation Sciences Sweden AB: Förestående ändringar i Inhalation Sciences styrelse

Inhalation Sciences Sweden AB:s (publ) ("Inhalation Sciences" eller "Bolaget") styrelseledamot Klaus Gottwald har idag meddelat sin avsikt att lämna Bolagets styrelse. Valberedningen föreslår att Jan Hellqvist väljs som ny ledamot.

Bolaget avser att kalla till extra bolagsstämma där valberedningen föreslår att Jan Hellqvist väljs som ny ledamot.

"ISAB står inför en spännande och viktig fas i sin pågående bolagsutveckling mot att bli en ledande global aktör inom kontraktsforskning, med stöd av PreciseInhale®, bolagets unika och patenterade inhalationsplattform. Jag är väldigt glad över att välkomna Jan Hellqvist till ISAB’s styrelse och ser fram emot att få ta del av hans långa erfarenhet inom läkemedelsbranschen och inhalationsområdet, hans erfarenhet av kontraktsforskning samt hans strategiska kompetens inom acceleration av försäljning- och marknadsföring. Jag har känt Jan både som medarbetare och som en erfaren och kompetent life-science ledare under många år och har stort förtroende för att hans bidrag på ISAB kommer att vara av betydelse framöver. Samtidigt vill jag framhålla att jag är mycket tacksam för Klaus värdefulla insatser i bolagets styrelse. Hans expertis och engagemang har alltid varit en viktig vägledning och stöd för ISAB under sin bolagsresa ", säger Daniel Spasic, styrelseordförande i Inhalation Sciences.

"När jag valdes in i bolagets styrelse 2014, så var det samtidigt som lanseringen av den första versionen av PreciseInhale. Under åren, har PI-plattformen utvecklats till perfektion och det är med stor glädje som jag nu kan konstatera att bolagets kompletta plattform stödjer våra kunders prekliniska inhalationsprojekt och får en fantastisk positiv respons från marknaden" säger Klaus Gottwald.

Jan Hellqvist (född 1965) har trettio års erfarenhet av Life science inom läkemedel, In Vitro Diagnostik, Medical Device och CRO-arbete i olika kommersiella roller. För närvarande är Jan VD på konsultföretaget Key2Compliance AB.  Jan är oberoende från Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större ägare.

Den extra bolagsstämman förväntas genomföras under hösten 2022 och en formell kallelse kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Klaus kommer att vara kvar på sin post tills att en ny styrelse utsetts.

För mer information, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® och DissolvIt® möjliggör för forskare inom läkemedelsindustrin att i tidig utvecklingsfas kunna ta avgörande beslut angående läkemedelskandidater, vilket sparar tid och resurser för R&D avdelningar, samt möjliggör det för akademiska institutioner att karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2022.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Inhalation Sciences Sweden AB