Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-15 08:49:48

Cereno Scientific AB: Cereno Scientific expanderar patentskyddet för CS1 i USA

Cereno Scientific (XSAT: CRNO B) meddelade idag att två nya patent har beviljats i läkemedelskandidaten CS1s andra respektive tredje patentfamilj i USA. Detta både stärker och breddar patentskyddet (IPR) för Cerenos Fas-II läkemedelskandidate CS1 som är under utveckling för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH).

"Vi är glada över att vårt kontinuerliga arbete med att säkra en stark IPR-portfölj har resulterat i ännu en expansion av CS1s patentskydd. USA är en särskilt viktig marknad och därför är det utökade patentskyddet en viktig milstolpe med avseende på den kommersiella potentialen för CS1 och för bolaget", säger Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific.

Detta nya patent i CS1s andra patentfamilj breddar det skydd som redan beviljats ​​i USA och har titeln "Valproic Acid for the Treatment or Prevention of Pathological Conditions Associated With Excess Fibrin Deposition and/or Thrombus Formation". Patentnumret som tilldelats är US 11 400 064 och kommer att gälla till och med 2035, med möjlighet till patentförlängning med upp till fem år. Den andra patentfamiljen har tidigare beviljats ​​i Australien, Europa, Kanada och USA.

I CS1s tredje familj har det beviljade patentet titeln "Delayed Release Pharmaceutical Formulations Comprising Valproic Acid, and Uses Thereof". Patentnumret som tilldelats är US 11 395 808 och kommer att gälla till och med 2037, med möjlighet till patentförlängning med upp till fem år. Tidigare har den tredje patentfamiljen beviljats patent i Japan och Ryssland.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Brodén, CFO
Telefon: +46 768 66 77 87
E-post: info@cerenoscientific.com

http://www.cerenoscientific.com/

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den främsta läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, "reverse-remodeling", anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper, alla relevanta för PAH. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med PAH. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tilllåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidat CS585 är en stabil, selektiv och potent prostacyklin receptor agonist. I prekliniska studier har den visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Läkemedelskandidat CS014 är en ny HDAC-hämmare med epigenetiska effekter. I prekliniska studier har den visat att kunna reglera blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning. Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Cereno Scientific AB