Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-15 12:00:00

Invent Medic Sweden AB: Invent Medic lanserar Efemia Menstrual Cup i Tyskland via sin e-handelsbutik på Amazon

Invent Medic meddelar att Efemia Menstrual Cup nu finns tillgänglig för försäljning via bolagets e-handelsbutik på tyska Amazon.

Den tyska versionen av den globala e-handelsplattformen Amazon är näst störst i Europa, och den är populär både i Tyskland och i andra tyskspråkiga länder. Detta innebär att Invent Medic nu har en plattform för att nå ut betydligt bredare med Efemia Menstrual Cup i Europa. Bolagets e-handelsbutik på tyska Amazon säljer sedan tidigare även Invent Medics första produkt Efemia Bladder Support.

För att göra Efemia Menstrual Cup mer synlig mot potentiella kunder i Tyskland kommer Invent Medic att använda sig av marknadsaktiviteter som liknar bolagets satsning på den svenska marknaden. Detta inkluderar riktade kampanjer på sociala medier, primärt Facebook och Instagram där nya konton för innehåll på tyska har registrerats.

– Det är oerhört spännande att vi nu tar klivet in på den tyska marknaden med vår menskopp. Vi ser en betydande potential för Efemia Menstrual Cup på denna marknad, bland annat på grund av marknadens storlek kombinerat med att vi kan återanvända samt anpassa den marknadsföring som har fungerat bäst i Sverige. Vår erfarenhet är även att många tyska konsumenter gärna använder sig av hållbara produkter, vilket ger oss en fördel gentemot traditionella mensskydd, säger Isabelle Ström, Digital Marketing Manager på Invent Medic.

Efemia Menstrual Cup är ett hållbart mensskydd som kan återanvändas till skillnad från engångsprodukter som tamponger och bindor. Det gör produkten till ett spännande och fördelaktigt alternativ, både ur miljösynpunkt och ekonomiskt över tid då den är skapad för användning under flera års tid. Efemia Menstrual Cup är utvecklad och tillverkad i Sverige och har redan fått fin feedback från konsumenter på den svenska marknaden.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Anna Lindström, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com 

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. Invent Medics första produkt Efemia Bladder Support, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Bolagets andra produkt Efemia Menstrual Cup fungerar som ett smidigt och hållbart alternativ till traditionella mensskydd, och den är utformad för att vara följsam, säker och marknadens bekvämaste menskopp. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Invent Medic Sweden AB