Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-16 15:00:00

Alteco Medical AB: Alteco Medical AB (publ) tecknar distributörsavtal i Australien och Nya Zeeland

I dag har Alteco tecknat distributörsavtal med BTC Health som ger den exklusiva rättigheten att sälja och marknadsföra Alteco LPS Adsorber i Australien och Nya Zeeland.

Nationella slutenvårdsdata visar att sepsisfall ökar i Australien. Australian Sepsis Network rapporterar att nästan 5 000, av uppskattningsvis 18 000, australiensare som behandlas på en intensivvårdsavdelning dör varje år till följd av sepsis. Sepsis lägger betydande ekonomiska bördor på hälso- och sjukvårdssystemet och individer med en beräknad kostnad per fall på $39 300.

- Vi är övertygade om att vårt partnerskap med BTC Health kommer att bli framgångsrikt över tid och är ett viktigt steg i vår strävan att erbjuda ett effektivt sätt att minimera effekterna av sepsis och i slutändan rädda liv, säger VD Fredrik Jonsson.

Dr. Richard Treagus, verkställande styrelseordförande på BTC Health kommenterade: 

- Vi tror att LPS Adsorber är ett bra exempel på en högkvalitativ, ny produkt som har potential att göra en verklig skillnad för patienternas resultat. Detta är ett spännande tillägg till vår växande produktportfölj och vårt säljteam är väl positionerat inom sjukhusets kritiska vårdområde för att stödja introduktionen av Alteco LPS Adsorber under de kommande månaderna.

BTC health Ltd ("BTC") är en gemensam utvecklingsfond som gör aktiva investeringar i företag som förvärvar, utvecklar och distribuerar innovativa medicinska produkter i Australien och Nya Zeeland. Företaget bygger en grupp av snabbväxande företag som tillsammans är fokuserade på att ge tillgång till några av de bästa specialiserade terapierna och medicintekniska produkterna från hela världen. BTC är noterat på den australiensiska börsen (kod: BTC).


Denna information är sådan som Alteco Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-16 15:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Fredrik Jonsson, CEO

Tel: 0708-76 64 44

E-post: fredrik@altecomed.com

Visste du att sepsis nu tros döda fler människor än cancer? Sepsis är kroppens överväldigande och livshotande inflammatoriska svar på infektion som kan leda till vävnadsskador, organsvikt, amputationer och död. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna inom modern intensivvård. Vår mission är att på ett säkert sätt stabilisera patienter genom att ta bort endotoxin under extrakorporeal behandling, och därmed vända förloppet innan septisk chock uppstår.

Alteco Medical AB från Lund, Sverige är ett ISO 13485-certifierat företag verksamt inom medicinteknik som grundades 2002. Vi erbjuder en unik teknologi för blodrening vid extrakorporeal behandling. Vår lösning för extrakorporeal eliminering av endotoxin hjälper sjukhus att hantera endotoxemi och sepsis inom intensivvården och att undvika dessa tillstånd postoperativt.

Vår produkt Alteco LPS Adsorber bryter kedjan av överreaktioner i immunsystemet som kan leda till sepsis och septisk chock, genom att adsorbera skadliga nivåer av endotoxin från patientens blodomlopp.

Alteco LPS Adsorber har inga kontraindikationer, rapporterade biverkningar eller allvarliga incidenter och är säker att använda för att stabilisera patientens hemodynamiska parametrar. Produkten är tillgänglig på den globala marknaden sedan 2007 och den enda CE-märkta medicintekniska produkten i klass IIa för specifik endotoxinadsorption.

Alteco Medical – removing the threat

Läs mer hos Cision
Läs mer om Alteco Medical AB

Prenumeration