Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-17 08:31:06

Tendo AB: Tendo AB Halvårsrapport 2022

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed halvårsrapporten för 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://www.tendoforpeople.se/). Nedan följer en sammanfattning av halvårsrapporten.

2022-04-01 – 2022-06-30 (andra kvartalet)

  • Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 248 KSEK (-186 KSEK).
  • Periodens kassaflöde uppgick till 9 951 KSEK (-466 KSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,25 kr (-0,05 kr).

2022-01-01 – 2022-06-30 (första halvåret)

  • Bolagets nettoomsättning uppgick till 3 KSEK (2 KSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 316 KSEK (-627 KSEK).
  • Periodens kassaflöde uppgick till 8 727 KSEK (-1 145 KSEK).
  • Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till cirka 12 943 MSEK (2 119 KSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,46 kr (-0,18 kr).
  • Soliditeten uppgick den 30 juni 2022 till 94 % (72 %).

Väsentliga händelser under perioden

Tendo ingår samarbete med OIM Sweden AB
Den 4 april meddelar Tendo att Bolaget ingått ett samarbetsavtal med OIM Sweden AB om att optimera och tillverkningsanpassa Tendo OneGrip inför marknadslansering.

Handeln i Tendos aktier och teckningsoptioner inleds på Spotlight Stock Market
Den 6 april inleds handeln i Tendos aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market. Bolaget aktier handlas under kortnamnet ”TENDO” och har ISIN-kod SE0017486426. Teckningsoptioner av serie TO 1 handlas under kortnamnet ”TENDO TO1” och har ISIN-kod SE0017563893.

Tendo tecknar samarbetsavtal med ImproveMatic ApS
Den 13 april meddelar Tendo att Bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med ImproveMatic ApS. ImproveMatic ska tillsammans med Tendo utveckla och färdigställa Bolagets kvalitetsledningssystem (QSM) i enlighet med ISO 13485.

Tendo fördjupar samarbete med Sigma Lundinova AB
Den 26 april meddelar Tendo att Bolaget fördjupar samarbetet med Sigma Lundinova AB. Lundinova ska hjälpa Bolaget med att färdigställa elektronikdesignen och fortsätta stötta arbetet kring motorstyrningen, inför kommande lansering av Tendo OneGrip.

Tendo ställer ut på NoSCos 2022
Den 28 april meddelar Tendo att Bolaget ställer ut på Nordic Spinal Cord Society – Nordiska mässan för ryggmärgsskador den 5–7 maj i Stockholm. Tendo ställer ut tillsammans med Rehabmobility, en klinik som Bolaget sedan tidigare har ett samarbete med.

Tendo håller årsstämma
Den 19 maj höll Tendo sin årsstämma. Stämman beslutade bland annat att omvälja Mette Gross, Bengt Söderberg, Anna-Tove Brånemark, Peter Arndt, Robin Gustafsson, Sofie Woge samt Pontus Renmarker som ordinarie styrelseledamöter samt att nyvälja Henrik Nilsson. Mette Gross omvaldes till styrelseordförande.

Kalqyl publicerar analys av Tendo

Den 13 juni publicerar analysbolaget Kalqyl en aktieanalys av Tendo. Med sin patenterade teknik utvecklar Bolaget en användarvänlig exoskeletthandske som Kalqyl bedömer ha stor potential till en god marknadsintroduktion i Skandinavien under 2023.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Tendo beviljas viktig registrering från läkemdelsverket inför marknadslansering av Tendo OneGrip
Den 6 juli meddelar Tendo att Bolaget har blivit registrerade som medicinteknisk tillverkare av specialanpassade produkter. Registreringen är ett viktigt steg inför marknadslanseringen av Bolagets produkt Tendo OneGrip som är planerad till Q1 2023.

VD Sofie Woge
Första halvåret av 2022 har nu passerat och det har varit ett betydande halvår för utvecklingen av Tendo. Intresset för Bolaget har under en längre tid varit markant hos potentiella användare och samarbetskliniker genom de workshops som vi har genomfört för att utveckla och anpassa Tendo OneGrip i enlighet med användarnas unika behov. I samband med vår notering i april blev det ytterligare bekräftat att intresset för Bolaget är stort och det är självklart glädjande att det är så många som ser vår potential. Intresset för Bolaget och vår lyckade börsintroduktion motiverar hela teamet bakom Tendo till att inom snar framtid kunna marknadslansera vår första produkt och därmed göra stor skillnad för personer som lider av ryggmärgsskada och behöver hjälp för att klara av vardagliga sysslor och rörelser som annars tas för givet.

Våren har varit en spännande och utvecklande tid där vi har fått flera möjligheter att nätverka och presentera Tendo, bland annat på Nordic Spinal Cord Society - Nordiska mässan för ryggmärgsskador, OTWorld i Leipzig och Skåne Innovation Week. Våra möten och diskussioner med potentiella användare, kliniker och samarbetspartners bidrar till att ytterligare sprida Tendo som nytt varumärke och är viktigt inför lanseringen under 2023.

Det påtagliga intresset som vi noterar när vi deltar på nätverksevent gör att vi är säkrare än någonsin på att vår produkt är unik, behövd och kommer att göra skillnad på marknaden. I aktieanalysen som publicerades i juni om Tendo lyfter analysbolaget Kalqyl att vår produkt särskiljer sig från andra robotiserade hjälpmedel och att vi har goda möjligheter att expandera inom nya marknader då den patenterade tekniken går att anpassa efter nya målgrupper. Givetvis är det gjädjande att det vi jobbar med varje dag bedöms ha stor potential vid marknadsintroduktion 2023 samt att möjligheterna för utveckling och expansion av bolaget på lång sikt är mycket goda.

De samarbetsavtal som vi ingick under våren fortskrider som planerat och vi arbetar i full fart tillsammans med våra samarbetspartners med vårt kvalitetsledningssystem samt produktutveckling vilket inkluderar mekanikdesign, färdigställandet av elektronikdesignen och motorstyrningen av Tendo OneGrip.

Slutet av våren och början av sommaren har även inneburit en hel del detaljplanering av vår kommersialiseringsprocess samt förberedelser inför hösten och de studier vi avser att genomföra. Eftersom våra användares behov är av största vikt när vi utvecklar Tendo OneGrip ser vi fram emot vår användbarhetsstudie och litteraturstudie under hösten för att fortsatt validera tekniken och bekräfta att vi är på rätt väg mot en färdig produkt som är redo för marknadslansering. Under sommaren har vi även blivit registrerade som medicinteknisk tillverkare av specialanpassade produkter, vilket är ytterligare ett viktigt steg inför vår lansering av Tendo OneGrip.

Till sist vill jag tacka våra investerare som är med på resan mot att göra verklig skillnad i det dagliga livet för personer med ryggmärgsskador. Jag vill även tacka hela teamet som dagligen arbetar för att färdigställa produkten samt planera för våra kommande studier under hösten och våra samarbetspartners som bidrar till produktutvecklingen av Tendo OneGrip.

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 - 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Tendo AB

Utskick från Spotlight Group