Hem

Reports

Publicerat: 2022-08-17 08:38:12

Invent Medic Sweden AB: Invent Medic publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2022

Styrelsen för Invent Medic Sweden AB presenterar idag bolagets delårsrapport för kvartal 2 2022.

Stark försäljningstillväxt och genomförda kostnadsbesparingar ger tydligt genomslag

Sammanfattning av andra kvartalet 2022

  • Ramavtal tecknades för Efemia Bladder Support med Region Stockholm.
  • Efemia Menstrual Cup blev tillgängligt via Apoteket ABs online sortiment.
  • Ramavtal för Efemia Bladder Support tecknades med Region Jönköping.

1 april – 30 juni (jmf kvartal 2, 2021)

  • Nettoomsättningen uppgick till 785 (485) KSEK
  • Resultatet före skatt uppgick till -3 514 (-4 571) KSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till - 0,14 (-0,28) SEK

1 januari – 30 juni (jmf halvår, 2021)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 332 (1 047) KSEK
  • Resultatet före skatt uppgick till -7 923 (-8 868) KSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,31 (-0,57) SEK
  • Likvida medel per den 30 juni uppgick till 6 685 (10 050) KSEK

VD Anna Lindström kommenterar:
– Det andra kvartalet var vårt bästa hittills försäljningsmässigt, samtidigt som bolaget har genomgått en betydande omställning med kraftiga kostnadsbesparingar. Detta visar sammantaget att vi är på rätt väg. Och då har vi ännu inte fått fullt genomslag från förväntad ökad försäljning via nya tecknade ramavtal samt våra nya distributörer i Storbritannien och Tyskland. Här finns betydande tillväxtpotential, vilket tillsammans med våra förhoppningar om ett kommande förvärv gör att hösten ser mycket intressant ut för Invent Medic.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Anna Lindström, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com 

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. Invent Medics första produkt Efemia Bladder Support, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Bolagets andra produkt Efemia Menstrual Cup fungerar som ett smidigt och hållbart alternativ till traditionella mensskydd, och den är utformad för att vara följsam, säker och marknadens bekvämaste menskopp. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Invent Medic Sweden AB

Prenumeration