Press release from Companies

Publicerat: 2022-09-26 13:30:00

Micropos Medical AB: Prov av utrustning före köp

Sedan bolaget påbörjat marknadsbearbetning efter pandemin har vi besökt ett flertal klinker i Europa och USA, som visat ett stort intresse för vårt Raypilot® system, som medger realtidsövervakning av prostatarörelsen vid strålbehandling.

Våra kunder har ofta lång ledtid för godkännande av köp av utrustning. I normalfallet är ledtiden för denna typ av utrustning 12-18 månader.

I detta läge erbjuder vi intresserade kliniker att prova och utvärdera vårt system och parallellt hantera handläggningen av kapitalanskaffning för köp.

Denna typ av utprovning kallar vi "try-before-buy" och ger klinikerna möjlighet att påbörja ny behandlingsrutin.

Detta är en icke bindande utprovning där kunden kan återlämna Raypilot® systemet efter provtidens slut om de så önskar.

Samtidigt åtar sig kunden att köpa förbrukningsvaran, View- och Hypocath®, för behandling av ett överenskommet antal patienter under provtiden.

Vi har för närvarande flera samtal om provinstallationer. Några kliniker har redan påbörjat behandlingen, bl.a. det privata sjukhuset Fundacion i Madrid, som nu behandlat sin första patient. Dr. Azinovic vid sjukhuset gjorde följande kommentar efter avslutad behandling;

"I believe in the system. This brings prostate treatment with radiotherapy to a better new level. We are just getting started and all the steps are pointing in the right direction"
"We will continue to use the Raypilot system and are currently looking for foundation", says Dr. Azinovic"

Ett åtagande om ytterligare tio patienter har gjorts innan eventuellt köp kan komma att ske.

Likaså har vi installerat ett Raypilot® system i Uppsala som kommer att startas i oktober. Diskussioner avseende "try-before-buy" förs med antal intresserade kliniker i bland annat Sverige, Storbritannien, Grekland och USA.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt Raypilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. Raypilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. Raypilot® med förbrukningsvarorna Hypocath®  och Viewcath är CE-märkta och FDA godkända för Europeisk- respektive USA användning.

Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Micropos Medical AB