Reports

Publicerat: 2023-11-21 08:00:00

Sociallite US AB (publ): Delårsrapport tredje kvartalet 2023

Stockholm 2023-11-21

(Se bilaga för fullständig rapport)

Med de positiva förändringar som bolaget gått igenom det senaste året vad gäller kvalitetssäkring, spetsat verksamhetsfokus, utväxling av konsulter mot dedikerade anställda resurser och kostnadseffektiviseringar har bolaget skapat goda förutsättningar för att växla upp verksamheten med organisk försäljning samt förvärv av mindre selektiva förvärv. Fokus ligger på att skapa förutsättningar för att växa med lönsamhet, men även på kvalitet och kundnöjdhet och det är viktigt för oss att ligga nära våra kunder med service och support.

För tredje kvartalet 2023 redovisar vi en omsättning om cirka 3,4 MSEK (4,5 MSEK) med ett EBITDA resultat om cirka -0,5 MSEK (-0,5 MSEK). Resultatet är fortfarande präglat av kostnader som kommer att minska i och med de effektiviseringar som är gjorda. Omsättningsminskningen i jämförelse med samma period föregående år härleds till största del till vår Facebookannonsering plattform, Connectio.

Vi har under hösten påbörjat förändringar inom bolagets försäljningsorganisation då vi vill öka både närvaro, aktivitetsnivå och focus. En del i detta förändringsarbete är det potentiella förvärvet av GVO Media. Genom det förvärvet får bolaget in två erfarna säljare med bra kunskap inom vår produktportfölj. Detta kommer utgöra ett mycket bra komplement till vår säljsatsning.

Processen med det potentiella förvärvet av High End Media Group fortlöper. Ambitionen är fortsatt att slutföra affären under kvartal 4. Styrelsen och ledningen arbetar parallellt med kapitalanskaffning för att finansiera framtida förvärv och bolaget framåt.

Målet är att vara den ledande aktören på den svenska marknaden för kvalitativa SEO tjänster och leverera ett utbud av tillhörande tjänster som gör oss till en one stop shop för små och medelstora företag.

Jag vill med detta sagt tacka våra medarbetare, befintliga aktieägare och hälsa nya aktieägare välkomna på vår resa framåt!

Stockholm den 21 november 2023

TF VD, Göran Gylesjö

Sociallite US AB (publ)

Sociallite Us AB (publ) är ett förvärvsfokuserat SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sociallite US AB (publ)