Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-24 08:15:35

Gosol Energy Group AB: GoSol Group godkända för notering på Spotlight och har samtidigt levererat rekordresultat januari-september 2023

Gosol Energy Group ABs (”Gosol Group”) dotterbolag Gosol Energi AB (”GoSol”) rapporterar rekordresultat för januari-september 2023 och är nu godkända av Spotlight Stock Market för notering med första handelsdag den 28 november 2023.

Tidigare idag kommunicerade Spotlight Stock Market att Gosol Group är godkända för notering och att första handelsdag blir den 28 november 2023. Inför den noteringen har Gosol Group fått in flera kapitalstarka och välrenommerade ägare som bl a Spiltanbolaget Renewable Ventures Nordic AB, Peter Lindell (via bolag) och Gunther Mårder (via bolag). GoSol har per sista september 24,4 MSEK i kassan och inga räntebärande skulder. Därmed har GoSol inget kapitalbehov för närvarande, varför någon kapitalanskaffning inte behöver genomföras i samband med noteringen.

GoSol, en ledande helhetsleverantör av energilösningar, publicerar idag noteringsmemorandum inklusive finansiella siffror för perioden januari till september 2023. Intäkterna uppgick till 213,5 MSEK (117,7 MSEK för samma period 2022) vilket motsvarar en tillväxt om 81,1 %. Efterfrågan på solceller har under årets tre första kvartal varit god. Resultat efter finansiella poster blev under samma period 32,2 MSEK (3,6 MSEK 2022) vilket motsvarar en vinstmarginal om drygt 15 %. Sjunkande priser på solceller från GoSols leverantörer har bidragit till den positiva utvecklingen.

GoSol har under året utökat produkterbjudande från mestadels solceller till att bli en helhetsleverantör av energilösningar och allt fler av GoSols orders utgörs idag av kombinationen solceller och batterier. Ambitionen är framöver att erbjuda fler typer av produkter till GoSols kunder.

”Det finns idag många företag som jobbar med solceller, laddboxar och batterilager men det är ytterst få, om än några, som kan kombinera hög organisk tillväxt, lönsamhet och samtidigt vara ledande inom kundnöjdhet. Nuvarande marknadsläge, med lägre elpriser och höga räntor, har medfört att efterfrågan på solceller från villakunder gått ner något jämfört med den topp som utvecklades under 2022. Däremot är efterfrågan fortsatt stark inom B2B, både inom solceller och laddinfrastruktur, vilket avspeglas i vår försäljning- och resultatutveckling under 2023. Intresset för batterilager inom alla kundsegment, med tillhörande stöd-/balanstjänster ökar väldigt snabbt.” säger Jimmy Stensson VD och medgrundare för Gosol Group.

Elektrifiering i allmänhet och flera stora industriprojekt i synnerhet förväntas kräva stora mängder ny elproduktion och ett bättre balanserat energisystem med hjälp av lagring. Flera kraftgenereringsslag påverkas av utbyggnadsproblem och långa ledtider samt lokalt motstånd samtidigt som utbyggnaden av solceller, tillsammans med batterilagring, är det enda energislag som kan erbjuda en snabb utbyggnad med lokal acceptans, som dessutom stöttar upp elsystemet med stödtjänster där batterilagring ingår.

Med den kommande börsnoteringen i sikte fortsätter GoSol att fokusera på ett bra kundbemötande, innovation och leverans av högkvalitativa produkter och tjänster som möter dagens och morgondagens energibehov.

Gosol Energy Group AB
Kontaktperson
Jimmy Stensson, VD
Jimmy.stensson@gosol.se
079-3405617

Om Gosol Energy Group AB

GoSol är en ledande helhetsleverantör av energilösningar. Genom högt teknikkunnande och effektiva inköpsprocesser skapar GoSol attraktiva erbjudanden för villa- och fastighetsägare som vill ta nästa steg i den gröna omställningen med solceller, batterilager, laddningsinfrastruktur mm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Gosol Energy Group AB