Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-28 11:59:00

edyoutec AB: edyoutec intensifierar dialoger med publishers gällande King Royale efter kraftigt förbättrad retention-data

Mot bakgrund av kraftigt förbättrade KPI:er vad gäller återkommande spelare (så kallad retention), har intresset bland välrenommerade publishers för edyoutecs mobilspel King Royale ökat kraftigt. Dialoger intensifieras nu med dessa för att nå ett avtal.

Efter ett framgångsrikt genomförande av en rad strategiska marknadsföringskampanjer och speluppdateringar, kan edyoutec rapportera om kraftigt förbättrade retention-data för mobilspelet King Royale på strategiskt viktiga marknader.

“Våra målmedvetna insatser för att stärka spelets attraktionskraft har börjat visa resultat. Vi ser snabbt stigande retention-data för framförallt dag sju. Ambitionen är att fortsatt stärka våra KPI:er i syfte att få till ett publisheravtal med en av de främsta på den globala arenan”, säger edyoutecs vd, Eric de Basso.

Förbättringarna avseende den så kallade dag sju-retention, vilken anger hur många spelare som återkommer till spelet sju dagar efter att de började spela, är tydlig. Siffran visar en ökning på viktiga marknader på cirka 27 procent (från 6,7 procent till 8,5 procent). Nyckeltalet har av edyoutec bedömts vara mycket betydelsefullt för att knyta sig an en stor global publisher. Som ett resultat av förbättringarna har också dialoger intensifierats under senare tid.

“Att ytterligare publishers hört av sig är ett kvitto på att vi nått relevanta milstolpar i spelets utveckling. För edyoutec skulle ett publisheravtal vara särskilt betydelsefullt och generera betydande intäkter till bolaget. Samtal med välrenommerade publishers har initierats och intensifierats. Vi vill ha bästa tänkbara avtal som speglar spelets ekonomiska kapacitet”, säger Eric de Basso, som tillägger att ett eventuellt avtal kommer att vara av stor ekonomisk betydelse för hela koncernen.

“Ett publisheravtal kommer få  stark ekonomisk inverkan på hela edyoutec-koncernen. Med rätt avtal i ryggen ser jag framför mig att vi kan bli kassaflödespositiva och därmed lägga grunden för att vi ska kunna växa med lönsamhet och ge utrymme för fler förvärv på vår tillväxtresa.”

Länk till King Royale - Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.motap.idleking&hl=en&gl=US

 

Länk till King Royale - App Store

https://apps.apple.com/us/app/king-royale-idle-tycoon/id1479539390

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, edyoutec AB
E-post: eric@edyoutec.com  
Telefon: +46 70 780 52 00


Om edyoutec

edyoutec är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, EdTech och spel. Inom vertikalen EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som edyoutec har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel ("F2P") inom mobilspel för Android och iOS.

För mer information, se edyoutecs webbplats www.edyoutec.com

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om edyoutec AB