Press release from Companies

Publicerat: 2024-01-30 16:15:00

EQL Pharma AB: Inbjudan till presentation i samband med EQL Pharmas delårsrapport, tredje kvartalet, 2023/24

EQL Pharma AB (publ) offentliggör på tisdagen den 13 februari, efter börsens stängning, sin delårsrapport för Q3 2023/24.

Onsdagen den 14 februari, klockan 10.00 (CET), håller företaget en presentation via videokonferens. Presentationen riktar sig till aktieägare och potentiella aktieägare. VD och koncernchef Axel Schörling presenterar och kommenterar kvartalsrapporten. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor för de som deltar.

Klicka på följande länk för att komma till det virtuella mötet: http://tinyurl.com/ny96c56n

Datum och tid

Onsdagen den 14 februari, klockan 10.00 (CET), startar presentationen som, inklusive frågestund, avslutas senast 11.00 CET.

Försäkra dig om att du kan deltaga på videokonferensen genom att koppla upp dig en stund före konferensens början.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Axel Schörling
VD & Koncernchef EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 763 – 17 90 60
E-post: axel.schorling@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Företaget har idag mer än 25 nischade generika (dvs generika med begränsad konkurrens förutom originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. Utöver dessa finns det en betydande pipeline av ytterligare nischgenerika för lansering 2024 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel, inklusive sjukhusprodukter, i Norden och utvalda europeiska marknader. EQL Pharma AB har sin verksamhet i Lund och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsföretag i bland annat EU och Asien.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB