Press release from Companies

Publicerat: 2024-02-08 17:45:00

Monivent AB: Monivent AB meddelar sista dag för handel med BTA

Monivent AB:s ("Monivent" eller "Bolaget") företrädesemission, vars teckningstid avslutades den 24 januari 2024, har nu delregistrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är den 14 februari 2024 och stoppdag är den 16 februari 2024.

I januari 2024 genomförde Monivent en företrädesemission som tillförde Bolaget cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader och återbetalning/kvittning av lån. Företrädesemissionen har nu delregistrerats på Bolagsverket och Bolaget kan därför meddela att sista dag för handel med BTA är den 14 februari 2024 och stoppdag är den 16 februari 2024. Aktier beräknas distribueras till VP-konto/depå den 20 februari 2024.

Efter Bolagsverkets delregistrering av företrädesemissionen uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 26 845 531 stycken och aktiekapitalet till 6 711 382,75 SEK. När företrädesemissionen registrerats i sin helhet kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 29 198 472 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 7 299 618,00 SEK.

Rådgivare
I samband med företrädesemissionen har Monivent anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Monivent, vänligen kontakta
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 (0)70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
www.monivent.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Monivent AB