Press release from Companies

Publicerat: 2024-02-28 13:09:56

I Love Lund AB (publ): I Love Lund AB investerar i Bionamic AB

I Love Lund AB har investerat en halv miljon kronor i Bionamic AB, som därmed blivit det senaste nytillskottet i investeringsportföljen. Bionamic står inför en stark expansionsfas med hög tillväxt i Europa under 2024/5 för sin digitaliserade AI/datadrivna plattform för biopharma-team.

Bakgrund och motiv
Ett nytt intressant bolag inom biotechsektorn tagit plats i I Love Lunds breda investeringsportfölj. Detta efter en investering på en halv miljon kronor för 2 243 aktier á 223 kr per aktie i bolagets nyemission som just avslutats. Utöver ILL deltog även befintliga ägare såsom LU Holding (Lunds universitets investeringsbolag), ordförande, Fårö Capital AB, med flera. Totalt tar bolaget in 4 MSEK, främst via kontant inbetalning men mindre del via kvittning.


Bionamic AB, grundat 2019, utvecklar en plattform med en mjukvarulösning gjord för datahantering inom FoU av biologiska läkemedel. Plattformen gör det enklare att strukturera data på ett samlat ställe och möjliggör effektivare forskning, till exempel genom AI. Bionamics lösning kan användas av såväl små biopharma-start-ups som stora läkemedelsföretag.

Piloten släpptes 2020 och idag används produkten av fem kunder, och ytterligare fyra kunder är i testfas. Under 2023 omsatte bolaget runt 1,5 MSEK och break-even planerar att nås under 2025. Två nya kunder – båda världsledande inom antikroppsutveckling - i Schweiz respektive Kanada har nyligen anskaffats. I det ena fallet efter ett omfattande internt utvärderingsprojekt som resulterade i att Bionamic valdes framför huvudkonkurrenterna.

I Love Lund och Bionamic kompletterar varandra väl då vår roll i det lokala finansiella ekosystemet är att typiskt investera i tillväxtbolag i tidiga skeden. En röd tråd är att målbolagen ska få arbeta fritt som tidigare, men där synergier kan uppstå med den expertis som finns inom I Love Lund och vårt nära nätverk som kan ge understöd vad gäller strategier och styrning.

Investeringen ses som en del av I Love Lunds löpande förvaltning av sin portfölj av lundabolag.

Kommentarer
- I Bionamic finns den kompetens och potential vars innovationskraft kan kombineras med säljfokuserad styrka. Detta kommer kunna leverera både god värdeutveckling och Lundanytta. Vårt bidrag om kapital och nätverkskompetenser ska göra skillnad i Bionamic, säger I Love Lunds VD Björn Englund.
 

Bionamics VD och grundare, Dr. Anders Carlsson kommenterar ägandet och partnerskapet så här:


- Bionamic har Lund i sitt DNA och har stort utbyte av universitetet och den lokala biotechscenen. Med I Love Lund i ägarlistan stärker vi ytterligare vår förankring i det lokala ekosystemet och ser fram emot att kunna nå ut med vårt koncept till ännu fler intresserade.

Läs mer om Bionamic här: https://bionamic.io/


För mer information, kontakta:
Björn Englund, VD I Love Lund AB
Telefon: +46 735 29 53 33, e-post: bjorn.englund@ilovelund.se

 

Om I Love Lund AB (publ):
I Love Lund AB är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med stark anknytning till Lund, främst i unga onoterade tillväxtbolag med innovationshöjd. I kärnverksamheten ingår även aktiviteter för aktieägare och intressenter. Vår breda investeringsportfölj av femtiotalet lundabolag ska reflektera dagens och morgondagens lokala näringsliv. I Love Lund är noterat på Spotlight Stock Market. Mer information finns på www.ilovelund.se

 

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om I Love Lund AB (publ)