Press release from Companies

Publicerat: 2024-03-01 13:11:33

Provide IT Sweden AB: VD Nyhetsbrev, mars

Bästa investerare,
 
Nu kommunicerade jag senast läget under gårdagens kvartalsrapport. Men för att sammanfatta gårdagens VD-ord så får vi betydligt fler förfrågningar från potentiella kunder gällande konsultbehov än tidigare. Dock har vi haft svårt under januari och februari att omvandla detta till affärer, men vi räknar med en förändring framöver.  

Vi arbetar med att förbättra beläggningsgraden och räknar med flera konsultaffärer inom snar tid, även inom konsultförmedling.Och vår prognos är som sagt en nettoomsättning på minst 27,1 MSEK och en vinst efter skatt på minst 2,5 MSEK för 12-månaders perioden 2024.04.01-2025.03.31.

Vill även nämna att vi har haft en historisk låg personalomsättning de senaste 12 månaderna, vi har arbetat hårt med gemensamheten och har haft färre uppsägningar än tidigare år. Vidare har vi även ökat incitamenten för att stanna i bolaget, genom aktiegåvor som är villkorade på att man är kvar som anställd under en längre tid. Gåvorna kommer enligt tidigare kommunikation från mitt aktieinnehav och inte genom utspädning.

Vi ser med god tillförsikt framtiden an!

Vänliga hälsningar
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Provide IT Sweden AB